Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie via de pagina’s beschikbaar te maken, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je nog vragen hebt. Hieronder vind je de meest gestelde, waarop we een antwoord geven.

Wat is het doel en nut van een SAM 90 dagen challenge?

Als werkgever vind je de gezondheid van jouw medewerkers belangrijk en het waard om daarin te investeren. Wij leveren daar een positieve bijdrage aan door hen te stimuleren om in kleine stappen te werken aan hun eigen vitaliteit op een specifiek gebied.

Het doel van een traject is dat medewerkers regie krijgen en er meer saamhorigheid en betrokkenheid ontstaat met collega’s onderling.

Start een 90 dagen challenge op een vastgestelde datum?

Nee, een 90 dagen challenge start, zodra de aanvraag binnen is. We plannen dan samen de workshop, welke als kick-off dient voor het hele traject.

Voor wie is een traject geschikt?

Een traject is geschikt voor iedereen die de positieve effecten van meer energie, plezier, balans, voldoening en productiviteit wil ervaren en bereid is daar zelf regie over te nemen. Door dit traject met collega’s te doen creëren zij bovendien meer wederzijds begrip, saamhorigheid en verbinding. Samen sta je tenslotte sterker!

Hoe communiceer ik over een traject binnen mijn organisatie of team?

Wij leveren hiervoor kant en klare communicatie aan, die je direct kunt inzetten in de interne communicatie van jouw organisatie. Deze communicatie sluit aan bij de behoefte van jullie organisatie.

Is een traject alleen mogelijk voor een eigen team?

Nee, het is zowel mogelijk met een eigen team (saamhorigheid / teambuilding), als met een samengesteld team (vanuit een gezamenlijke behoefte) te starten met een traject.

Ook kan er worden gekozen om het traject individueel aan te bieden, mocht de groep te klein zijn.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn hele team gemotiveerd is hierin aan mee te werken?

Een traject heeft de hoogste slagingskans wanneer alle deelnemers vanuit intrinsieke motivatie deelnemen.

Je hebt hierin 2 keuzes: je kunt het traject alleen aanbieden aan de medewerkers die een specifieke behoefte hebben of het team samenbrengen vanuit interne communicatie danwel een kick-off sessie.

Is er een minimaal of maximaal aantal deelnemers aan een traject?

Ja, de individuele trajecten hebben een minimum van 3 en een maximum van 5 deelnemers en aan de teamtrajecten kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Hier hebben we voor gekozen om de interactiviteit en persoonlijke aandacht te borgen.

Waarom duurt een traject 90 dagen?

Een traject duurt 90 dagen, omdat er minstens 90 dagen herhaling nodig is om nieuwe patronen aan te leren en een gedragsverandering teweeg te brengen.

Eenmalig aanbieden van een workshop leidt niet het gewenste resultaat en borgt het geleerde onvoldoende. Je kent het wel, je bent enthousiast ergens over, maar zodra je weer over gaat tot de orde van alle dag ben je je goede voornemens snel vergeten en ga je door zoals je dat altijd al deed.

Hoeveel tijd zijn de deelnemers totaal bezig met dit traject?

We starten met een gezamenlijke workshop van circa 4 uur. De twee vraag & antwoord groepssessies duren 30 minuten, evenals de persoonlijke coachingsessie. De afrondingssessie duurt 1 uur.

Daarnaast is men met de individuele oefeningen maximaal 1 uur per week bezig, dit is de investering die iedereen in zichzelf doet. Het gaat erom dat je met kleine stappen veel meer kunt bereiken, op deze manier is het vol te houden het doel te bereiken. We leren geen tijdelijke trucjes aan, maar geven medewerkers iets mee wat ze de rest van hun loopbaan dagelijks in kunnen zetten.

Hoe werken de tussentijdse tips en oefeningen?

Voor het traject waar zij aan deelnemen ontvangen de deelnemers wekelijks een tip of oefening (challenge) per mail die zij kunnen lezen en doen. Door het in ‘nudges’ aan te bieden, kost het minimaal in tijd en zorg je dat nieuwe opgedane kennis beklijft. (=duurzame gedragsverandering)

Hoe ziet de start workshop eruit?

De deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de gezamenlijke (online) workshop die we bijvoorbeeld via Teams of Zoom geven. We werken tijdens de workshop met stellingen, theorie en praktische oefeningen. De trainer-coach die de workshop leidt, is dezelfde die het hele traject begeleidt.

Hoe werken die Q&A sessies?

Deze vraag- en antwoordsessies vinden tussentijds plaats in groepsverband. Ook wanneer iemand zelf geen vragen heeft wordt men verzocht om deel te nemen omdat het bijdraagt aan het groepsgevoel en ze altijd iets kunnen leren van de vragen van anderen en de gegeven antwoorden.

Waarom een persoonlijke coaching-sessie en hoe werkt dat?

Deelnemers ontvangen van de trainer-coach een uitnodiging om zelf een afspraak in te plannen op een tijdstip die hen uitkomt. De reden van deze persoonlijke coachsessie is om hen de ruimte te bieden om zaken die ze niet in bijzijn van de andere deelnemers willen bespreken toch bespreekbaar te maken. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. De sessie duurt een half uur en is geschikt voor onderwerpen die te maken hebben met het traject. Men kan gelijk de diepte in gaan.

Mocht blijken dat er meer tijd nodig is kan men dit bij de leidinggevende kenbaar maken, of zelf een nieuwe afspraak maken bij de coach. Dit maakt geen onderdeel uit van dit traject.

Door wie wordt de begeleiding van onze medewerkers gedaan?

De algemene begeleiding wordt uitgevoerd door het team van SAM, de workshops en coaching worden uitgevoerd door een van onze coach-trainers.

We werken hiervoor samen met gerenommeerde coaches en partners..

Hoe vertrouwelijk wordt er omgegaan met persoonlijke informatie die wordt gedeeld tijdens het traject?

Vanaf het begin zal met alle deelnemers afgesproken worden dat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn en dat alles wat er gedeeld wordt tijdens de gezamenlijke workshop en Q&A sessies binnen de groep blijft. Wat iemand niet in de groep wil of kan bespreken kan worden besproken tijdens de individuele sessie en blijft tussen de deelnemer en de coach-trainer. Alle overige communicatie tussen SAM en de deelnemers zal ook niet worden gedeeld met anderen tenzij daarvoor toestemming is verleend. 

Hoe krijg ik als werkgever (tussentijds) inzicht hoe het met de medewerkers gaat?

Wij leveren periodiek geanonimiseerde feedback hoe de deelnemers het traject ervaren. Na afloop van een traject ontvang je een eindevaluatie.

Welke (team) trajecten zijn er beschikbaar?

Op dit moment hebben wij de volgende trajecten beschikbaar:
fysiek fit
jobcraften
mindfulness
openheid & verbinding
persoonlijk leiderschap
slaapmanagement
stressmanagement
veerkracht
werk & privébalans
zingeving

Het is mogelijk andere thema’s op aanvraag bij ons aan te vragen.

Wat zijn de kosten van een (team) traject?

Een (team) traject kost jouw organisatie 2500 euro met een deelname van maximaal 10 personen. Bij 10 deelnemers is dat dus slechts 250 euro per deelnemer voor een periode van 90 dagen.

Een individueel traject bedraagt 499 euro per deelnemer met een minimumaantal van 3 personen.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Nog meer vragen?

Staat jouw vraag er niet bij, of wil je nog meer weten? Neem gerust contact met ons op via onderstaande button.