Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie via de pagina’s beschikbaar te maken, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je nog vragen hebt. Hieronder vind je de meest gestelde, waarop we een antwoord geven.

Wat is het doel en nut van een SAM 90 dagen challenge?

Als werkgever vind je de gezondheid van jouw medewerkers belangrijk en het waard om daarin te investeren. Wij leveren daar een positieve bijdrage aan door hen te stimuleren om in kleine stappen te werken aan hun eigen vitaliteit op een specifiek gebied.

Het doel van een traject is dat medewerkers regie krijgen en er meer saamhorigheid en betrokkenheid ontstaat met collega’s onderling.

Start een 90 dagen challenge op een vastgestelde datum?

Nee, een 90 dagen challenge start, zodra de aanvraag binnen is. We plannen dan samen de workshop, welke als kick-off dient voor het hele traject.

Voor wie is een traject geschikt?

Een traject is geschikt voor iedereen die de positieve effecten van meer energie, plezier, balans, voldoening en productiviteit wil ervaren en bereid is daar zelf regie over te nemen. Door dit traject met collega’s te doen creëren zij bovendien meer wederzijds begrip, saamhorigheid en verbinding. Samen sta je tenslotte sterker!

Hoe communiceer ik over een traject binnen mijn organisatie of team?

Wij leveren hiervoor kant en klare communicatie aan, die je direct kunt inzetten in de interne communicatie van jouw organisatie. Deze communicatie sluit aan bij de behoefte van jullie organisatie.

Is een traject alleen mogelijk voor een eigen team?

Nee, het is zowel mogelijk met een eigen team (saamhorigheid / teambuilding), als met een samengesteld team (vanuit een gezamenlijke behoefte) te starten met een traject.

Ook kan er worden gekozen om het traject individueel aan te bieden, mocht de groep te klein zijn.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn hele team gemotiveerd is hierin aan mee te werken?

Een traject heeft de hoogste slagingskans wanneer alle deelnemers vanuit intrinsieke motivatie deelnemen.

Je hebt hierin 2 keuzes: je kunt het traject alleen aanbieden aan de medewerkers die een specifieke behoefte hebben of het team samenbrengen vanuit interne communicatie danwel een kick-off sessie.

Is er een minimaal of maximaal aantal deelnemers aan een traject?

Ja, de individuele trajecten hebben een minimum van 3 en een maximum van 5 deelnemers en aan de teamtrajecten kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Hier hebben we voor gekozen om de interactiviteit en persoonlijke aandacht te borgen.

Waarom duurt een traject 90 dagen?

Een traject duurt 90 dagen, omdat er minstens 90 dagen herhaling nodig is om nieuwe patronen aan te leren en een gedragsverandering teweeg te brengen.

Eenmalig aanbieden van een workshop leidt niet het gewenste resultaat en borgt het geleerde onvoldoende. Je kent het wel, je bent enthousiast ergens over, maar zodra je weer over gaat tot de orde van alle dag ben je je goede voornemens snel vergeten en ga je door zoals je dat altijd al deed.

Hoeveel tijd zijn de deelnemers totaal bezig met dit traject?

We starten met een gezamenlijke workshop van circa 4 uur. De twee vraag & antwoord groepssessies duren 30 minuten, evenals de persoonlijke coachingsessie. De afrondingssessie duurt 1 uur.

Daarnaast is men met de individuele oefeningen maximaal 1 uur per week bezig, dit is de investering die iedereen in zichzelf doet. Het gaat erom dat je met kleine stappen veel meer kunt bereiken, op deze manier is het vol te houden het doel te bereiken. We leren geen tijdelijke trucjes aan, maar geven medewerkers iets mee wat ze de rest van hun loopbaan dagelijks in kunnen zetten.

Hoe werken de tussentijdse tips en oefeningen?

Aan het begin van het traject ontvangen de deelnemers een uitnodiging om onze SAM app op hun telefoon te downloaden en een account aan te maken. Op de SAM app staan honderden tips en challenges (een reeks van oefeningen) van professionele coaches op zowel zakelijk als privégebied.

Voor het traject waar zij aan deelnemen hebben wij wekelijks een tip of oefening (challenge) geselecteerd die zij kunnen lezen en doen. De link naar die tip of challenge ontvangen de deelnemers zowel via de mail als via whatsapp waarmee deze direct in de SAM app opent. Ze zijn uiteraard vrij om ook andere tips en challenges te lezen/doen op onderwerpen die geen onderdeel uitmaken van het traject.

Is het ook mogelijk een traject te volgen zonder gebruik van de app?

Het is ook mogelijk een traject aan te vragen zonder het gebruik van de SAM app. De deelnemers ontvangen dan de tips & challenges vanuit een email begeleiding. Dit maakt de beleving echter minder dynamisch. Wel is het mogelijk om op deze manier ook meerdere talen aan te bieden.

Hoe ziet de start workshop eruit?

De deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de gezamenlijke (online) workshop die we bijvoorbeeld via Teams of Zoom geven. We werken tijdens de workshop met stellingen, theorie en praktische oefeningen. De trainer-coach die de workshop leidt, is dezelfde die het hele traject begeleidt.

Hoe werken die Q&A sessies?

Deze vraag- en antwoordsessies vinden tussentijds plaats in groepsverband. Ook wanneer iemand zelf geen vragen heeft wordt men verzocht om deel te nemen omdat het bijdraagt aan het groepsgevoel en ze altijd iets kunnen leren van de vragen van anderen en de gegeven antwoorden.

Waarom een persoonlijke coaching-sessie en hoe werkt dat?

Deelnemers ontvangen van de trainer-coach een uitnodiging om zelf een afspraak in te plannen op een tijdstip die hen uitkomt. De reden van deze persoonlijke coachsessie is om hen de ruimte te bieden om zaken die ze niet in bijzijn van de andere deelnemers willen bespreken toch bespreekbaar te maken. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. De sessie duurt een half uur en is geschikt voor onderwerpen die te maken hebben met het traject. Men kan gelijk de diepte in gaan.

Mocht blijken dat er meer tijd nodig is kan men dit bij de leidinggevende kenbaar maken, of zelf een nieuwe afspraak maken bij de coach. Dit maakt geen onderdeel uit van dit traject.

Door wie wordt de begeleiding van onze medewerkers gedaan?

De algemene begeleiding wordt uitgevoerd door het team van SAM, de workshops en coaching worden uitgevoerd door een van onze coach-trainers.

We werken hiervoor samen met gerenommeerde coaches en partners..

Hoe vertrouwelijk wordt er omgegaan met persoonlijke informatie die wordt gedeeld tijdens het traject?

Vanaf het begin zal met alle deelnemers afgesproken worden dat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn en dat alles wat er gedeeld wordt tijdens de gezamenlijke workshop en Q&A sessies binnen de groep blijft. Wat iemand niet in de groep wil of kan bespreken kan worden besproken tijdens de individuele sessie en blijft tussen de deelnemer en de coach-trainer. Alle overige communicatie tussen SAM en de deelnemers zal ook niet worden gedeeld met anderen tenzij daarvoor toestemming is verleend. 

Hoe krijg ik als werkgever (tussentijds) inzicht hoe het met de medewerkers gaat?

Wij leveren periodiek geanonimiseerde feedback hoe de deelnemers het traject ervaren. Na afloop van een traject ontvang je een eindevaluatie.

Welke (team) trajecten zijn er beschikbaar?

Op dit moment hebben wij de volgende trajecten beschikbaar: werk & privébalans, jobcraften, stressmanagement, slaapmanagement, fysiek vitaal, openheid & verbinding en persoonlijk leiderschap.

Het is mogelijk andere thema’s op aanvraag bij ons aan te vragen.

Wat zijn de kosten van een (team) traject?

Een (team) traject kost jouw organisatie 2500 euro met een deelname van maximaal 10 personen. Bij 10 deelnemers is dat dus slechts 250 euro per deelnemer voor een periode van 90 dagen.

Een individueel traject bedraagt 499 euro per deelnemer met een minimumaantal van 3 personen. Gebruik van de SAM app is in beide gevallen bij de prijs inbegrepen.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Wat willen we bereiken met de SAM app?

De SAM app helpt jouw medewerkers (mentaal & fysiek) veerkrachtiger te worden, zodat ze makkelijker meeveren met de uitdagingen van het leven zowel zakelijk als privé en daarmee beter hun werk kunnen uitvoeren. Er is veel wat zij zelf preventief kunnen doen om te voorkomen dat ze uit balans raken.

Wij stimuleren een leven lang leren, ontwikkeling van de skills die nodig zijn voor een optimale vitaliteit en voor de banen van de toekomst. De app is tevens een ideaal communicatiemiddel om well-being in jouw organisatie bespreekbaar te maken.

Wat bedoelen we met een holistische app?

De betekenis van holistisch is ‘allesomvattend’. We hebben bewust gekozen om een app te ontwikkelen, waarmee men zowel werk gerelateerd als privé met well-being aan de slag kan gaan. De grens tussen werk en privé is meer dan ooit vervaagd, en alles is verbonden. We bieden content op de zes belangrijke levensthema’s: persoonlijke groei, financiën, relatie, familie/vrienden, werk/carrière en gezondheid.

We geven hiermee terug wat medewerkers verlangen, namelijk autonomie & zelfregie, de keuze welke onderwerpen ze willen aanpakken is aan hen en het aanbod is zeer uitgebreid.

Wat kunnen mijn medewerkers verwachten op de SAM app?

Op de SAM app staan honderden tips (aha momenten en boekentips) en challenges (serie van oefeningen die je stap voor stap doet). Op de persoonlijke pagina kan men vorderingen bijhouden en wij doen aanbevelingen. We vragen hen tevens periodiek om in te vullen ‘hoe het met ze gaat’ voor een goed inzicht in het totale welzijn.

Wat kunnen wij als organisatie verwachten op de SAM app?

Medewerkers krijgen zelf de regie over welke thema’s ze willen aanpakken en door dit met de hele organisatie te doen, wordt het makkelijker om well-being bespreekbaar te maken. Via het onderdeel HR analytics krijg je als organisatie inzicht in welke onderwerpen spelen onder je medewerkers, zodat je gericht interventies kunt aanbieden, zoals bijvoorbeeld onze 90 dagen trajecten.

Van wie is de content op de SAM app afkomstig?

De content (tips & challenges) op onze app, zijn 100% afkomstig van professionele coaches en training partners, die zich net als wij ook willen inzetten op preventie. Er is zoveel wat iemand zelf kan doen!

Ben je verplicht gebruik te maken van de coaches op de SAM app?

Nee, het landelijke netwerk van coaches en partners op de SAM app is beschikbaar, als de medewerker meer ondersteuning wil en wanneer de werkgever hierin niet zelf faciliteert. Je bent slechts een klik verwijderd van een coach als dat nodig is. De regie ligt hiervoor bij de organisatie.

Kan ik als organisatie mijn eigen coachingpool op de SAM app aansluiten?

Ja dit kan zeker, wij doen echter wel een voorselectie om de kwaliteit te borgen.

Hoe activeer ik de SAM app?

Dat kan eenvoudig door een unieke vouchercode bij ons aan te vragen. Zie ook ‘hoe communiceer ik de SAM app’.

Kan ik eerst eens rondkijken als organisatie of met mijn HR team?

Ja, het is mogelijk een tijdelijke voucher bij ons aan te vragen, om eerst eens zelf te zien (of met een aantal van jouw collega’s) of dit wat voor jouw organisatie is.

Je kunt deze aanvragen via deze link.

Hoe communiceer ik de SAM app onder mijn medewerkers?

Wij bieden een gratis communicatie-kit om de SAM app intern te introduceren. Het is ook mogelijk tegen een meerprijs een kick-off sessie te organiseren, waarin we samen met bijvoorbeeld de CEO van jouw organisatie het belang van well-being in totaliteit bij de medewerkers introduceren, voor een optimaal bereik & succes.

Hoe zorgen we voor groei en retentie (herhaal gebruik) van de SAM app?

Wij leveren maandelijks kant en klare communicatie aan die je direct kunt inzetten in de interne communicatie. Door het delen van deze tips en oefeningen (challenges) over onderwerpen die veel medewerkers aanspreken leiden we hen laagdrempelig naar de app en verrijken we het aanbod naar behoefte.

Is de SAM app beschikbaar in andere talen?

Op dit moment is de app alleen beschikbaar in het Nederlands.

Mocht er interesse zijn in andere talen, neem contact met ons op via deze link.

Hoe zit het met de privacy van mijn medewerkers?

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij zullen de persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Voor de volledige privacyverklaring bekijk deze link.

Welke gegevens worden er opgeslagen op de SAM app en hoe veilig zijn deze?

De enige gegevens die worden opgeslagen zijn naam en e-mailadres. Wij hebben eind 2020 een pentest laten uitvoeren en daar zijn geen ‘high risks’ uit voortgekomen. De minimale data die we opslaan is goed beschermd.

Welke HR data analytics worden er beschikbaar gesteld?

Het is mogelijk het klikgedrag van jouw medewerkers op de SAM app te volgen. Bij het eerste gebruik van de SAM app vragen we tevens jouw medewerkers hoe het gaat op de 6 levensthema’s. Het gemiddelde is wat wij maandelijkse terugkoppelen. De data is op geen enkele manier te herleiden naar een medewerker in jouw organisatie, maar wordt geanonimiseerd aangeboden. Op basis van de data kunnen interventies vanuit een actuele behoefte worden aangeboden.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de SAM app?

Wij bieden fixed prices afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via fleur@samapp.nl.

De maandelijkse management rapportages (HR data analytics) met deskundig advies en kant en klare communicatie om in te zetten in jouw organisatie zijn inbegrepen in de prijs.

Nog meer vragen?

Staat jouw vraag er niet bij, of wil je nog meer weten? Neem gerust contact met ons op via onderstaande button.