Deze week staat in het teken van het werkgeluk, maar wat heb je er aan als je gelukkig op je werk bent, maar niet daarbuiten? Volgens onderzoek van Zorg van de Zaak (netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie) wordt ziekteverzuim in maar liefst 64% van de gevallen veroorzaakt vanuit de privésfeer.

Met name burn-out klachten (1 op de 3 werknemers ervaart deze klachten) veroorzaken het oplopende ziekteverzuim en dat komt volgens dit onderzoek voornamelijk door uitdagingen in de privésfeer. Denk daarbij aan relatieproblemen (1 op de 3 stellen hebben relatieproblemen) en financiële problemen (62% van de werknemers kampen hiermee) en niet te vergeten de toenemende druk van mantelzorg door de vergrijzing en terugtrekkende overheidsbemoeienis. Met de al krappe arbeidsmarkt komt hierdoor een enorme druk te staan op de werknemers die zich nog wel op de werkvloer bevinden.

Investeren in je belangrijkste kapitaal: je medewerkers

Veelal gaat de aandacht voornamelijk uit naar de zieke collega’s en hoe die zo snel mogelijk weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces. Een ziektedag kost de werkgever gemiddeld namelijk zo’n 250 euro per dag. Maar door de steeds hoger wordende druk op de medewerkers die de zaak draaiende houden, dreigen zij de volgende lichting te worden die omvalt en zo ontstaat een vicieuze cirkel die maar moeilijk te doorbreken lijkt. Toch is daar iets aan te doen en daarom besluiten steeds meer bedrijven en zorgverzekeraars om in het grootste kapitaal te investeren, namelijk in de medewerkers zelf, ofwel in de duurzame inzetbaarheid.

Hoe zit het met de mentale vitaliteit?

Steeds vaker wordt gesproken over het vergroten van het (werk)geluk en dat gaat in veel gevallen al verder dan alleen te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en secundaire voorwaarden. Medewerkers informeren over het belang van beweging en gezonde voeding is inmiddels algemeen bekend, maar hoe zit het met de mentale vitaliteit? Ook daarvoor hebben veel corporate bedrijven al een eigen providerboog van specialisten zoals coaches en therapeuten. Alleen gebeurd het maar zelden dat de medewerkers hier preventief gebruik van mogen maken. Dus als het ware een jaarlijkse APK voor zichzelf, of nog liever het hele jaar door, want het duurt minstens een maand om een nieuw gedrag aan te leren en een patroon te doorbreken, maar als je er daarna niets meer mee doet, verval je in 9 van de 10 gevallen weer terug in je oude gewoontes.

Bemoeienis van de werkgever met prive situaties werknemers 

Wat mij betreft investeer je dus als organisatie het hele jaar door in je medewerkers. Alleen zitten de medewerkers meestal niet te wachten op bemoeienis van hun werkgever in hun privéleven, dus hoe doe je dat? En als je hierin investeert, dan wil je als werkgever uiteraard wel weten waarin je investeert, of dat zinvol is en vooral waar de behoeften van je medewerkers liggen. Meten is tenslotte weten. SAM heeft daar een uitgelezen oplossing voor!

Weerbaarheid vergroten en verzuim verminderen

Op de SAM app staan honderden tips en oefeningen, allemaal aangeboden door een groot netwerk van coaches op de belangrijkste levensthema’s: gezondheid, werk & carrière, relatie, familie & vrienden, financiën en persoonlijke groei. Men kan namelijk al heel veel zelf om de weerbaarheid te vergroten en verzuim te verminderen. Dit alles begint bij inzicht in de eigen situatie. Hoe sta je er voor op elk van de bovengenoemde levensthema’s? Vervolgens kan men richting kiezen waar winst te behalen valt en tot slot overgaan tot actie door het kiezen van passende tips en oefeningen. Ook als team kan men oefeningen aangaan om de onderlinge verhoudingen te versterken, begrip voor elkaar te vergroten en samenwerking te bemoedigen. Hiervoor zijn we momenteel druk bezig team challenges voor te ontwikkelen.

Voor de werkgever is een portaal ingericht waarmee (anoniem) de temperatuur van de organisatie zichtbaar wordt en wat de medewerkers in grote lijnen bezig houdt. Daardoor kan bijvoorbeeld gerichte training en begeleiding geboden worden in plaats van adhoc en lukraak, wat nu veelal in organisaties gebeurd. Bovendien kunnen de rapportages en de team challenges besproken worden tijdens teammeetings om o.a. de taboesfeer rond bepaalde thema’s te doorbreken en onderwerpen bespreekbaar te maken binnen het team.

Meer weten of een afspraak inplannen voor een demo? 

Neem contact met ons op via info@samapp.nl of bel 06-5755 9650

Hartelijke groet,

Mirjam Paap