Allereerst is het zaak om de signalen te herkennen. Weet je niet hoe, lees dan graag mijn eerdere artikel ‘Medewerker met financiële problemen kost werkgever al gauw € 13.000 per jaar!’ waarin ik een overzicht met je deel. Zoals de titel van dat artikel al aangeeft is het namelijk heel belangrijk om als werkgever hier alert op te zijn, omdat het jou en je medewerkers een hoop geld en ellende kan besparen. Het hebben van financiële problemen is namelijk van invloed op iemands hele welzijn. Het geeft ook een druk op het functioneren als werknemer en op de relatie / gezinssituatie, wat óók weer effect heeft op de productiviteit, om maar wat te noemen.

Hoe pijnlijk het misschien ook mag zijn, als je geconcludeerd hebt of vermoedt dat een medewerker financiële zorgen heeft, kun je dit het beste in een persoonlijk gesprek bespreken. Je kunt eerst jouw bevindingen delen met de medewerker, zonder meteen conclusies te trekken, hulp aan te bieden of een oordeel te vellen. Het kan namelijk iedereen overkomen en sterker nog, het overkomt zoals eerder gezegd al heel veel mensen.

Je kunt vertellen dat er mogelijkheden zijn om geholpen te worden en dat dit kan zonder dat collega’s ervan af weten. Als jij en de medewerker dat een goed idee vinden kan de hulp, door bijvoorbeeld een budgetcoach, ingeschakeld worden zonder dat je als werkgever ingelicht wordt over de inhoudelijke situatie. Dit kun je heel duidelijk aangeven. Je wilt de medewerker graag op weg helpen om erger te voorkomen, zowel voor de medewerker zelf als voor de werkgever, want beide partijen zullen de problemen hiervan ondervinden. De medewerker zal zich dan misschien meer open stellen voor hulp.

Het is daarnaast natuurlijk ook altijd raadzaam om via de interne mediakanalen te vermelden dat werknemers altijd terecht kunnen bij een bepaalde functionaris voor financiële problemen. Een vertrouwenspersoon of hr-medewerker kan zo’n functionaris zijn. Geef dan duidelijk aan wie het is en waar deze functionaris wanneer te bereiken is. De drempel is namelijk enorm groot voor een medewerker om hier zelf over te beginnen, want de schaamte is meestal erg hoog, dus maak die drempel zo laag mogelijk. Een andere mogelijkheid om de medewerkers een aantal handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan zonder dat ze al direct iets met jou of een andere functionaris hoeven te delen, is om de SAM app in te zetten, daarover onderaan meer.

Twijfel je of de inzet iets oplevert?

De mensen bij onze partner Budgetcoach.nl kunnen je vertellen, dat veruit de meeste trajecten succesvol zijn, die door hun opdrachtgevers worden ingezet. Denk hierbij aan een percentage van rond de 90%. Maar wat is nou succesvol? Wij vinden een traject succesvol als de budgetcoach tips heeft kunnen geven waardoor het (gemiddelde) bedrag per maand positiever (of in ieder geval minder negatief) kan worden. De medewerker krijgt (weer) overzicht over zijn of haar financiën, doordat de budgetcoach alles inzichtelijk heeft gemaakt. Dit alles kan zelfs al in een intake gerealiseerd worden. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want de kans is zeer groot dat iemand na een tijdje toch weer in oude gewoontes vervalt. Daarom is er daarnaast een gedragsverandering gewenst in het omgaan met geld om dat (meer) positieve of minder negatieve saldo gerealiseerd te krijgen.

En bij het realiseren van een gewenste gedragsverandering is het heel belangrijk dat deze verandering begeleid wordt, want een gedragsverandering gaat, zoals al aangegeven, vaak gepaard met een terugval zo af en toe. Om de persoon in kwestie gemotiveerd te houden, is begeleiding door een budgetcoach belangrijk. Deze stimuleert de medewerker om haar of zijn nieuwe gedrag te laten ‘beklijven’, zelfs wanneer een terugval in het oude gedrag is geconstateerd. Het doel van dit alles is dat de medewerker zelfredzaam wordt om zijn of haar financiën goed te beheren. En dit is niet alleen belangrijk voor de medewerker, maar het is ook goed voor de werkgever, want de medewerker kan dan tenslotte zijn of haar aandacht weer volledig op het werk richten. Een traject van gemiddeld 15 uur over een periode van 3 maanden kan al veel opleveren in zowel financieel als in materieel opzicht.

Maar er zijn uiteraard ook nog andere scenario’s mogelijk. Er zijn ook mensen die wel goed inzicht hebben in hun financiële situatie en zelf al alle bespaar mogelijkheden uitgevoerd hebben. Maar dan zijn er betalingsachterstanden ontstaan door bijvoorbeeld het plotseling wegvallen van een (gedeelte van het) inkomen. Ook zij kunnen hierbij geholpen worden.

Waarmee zijn de medewerkers het meest geholpen?

Allereerst door te weten dat ze niet de enige zijn en om vooral niet te horen wat ze ‘fout’ hebben gedaan. Dat is absoluut niet de insteek van het bieden van hulp. Het gaat er om te kijken wat er wel goed gaat en er voor te zorgen dat het niet nóg erger wordt. Dus uitgaan van het positieve. De kunst is om te gaan denken in oplossingen en kansen. Je moet in feite gaan omdenken en een budgetcoach kan daar prima bij helpen.

Hieronder een aantal belangrijke zaken die in een traject worden opgenomen op een rijtje:

  • De medewerker en budgetcoach creëren samen inzicht in de uitgaven; waar geef ik hoeveel geld aan uit en op welke momenten wordt welk bedrag afgeschreven.
  • Er wordt bekeken hoe het geld voor variabele uitgaven (huishouden, brandstof, kleding) het best beheerd kan worden. Eerst moet beoordeeld worden hoeveel geld beschikbaar is voor deze variabele uitgaven. Dan kan beoordeeld worden hoeveel nodig is voor welke variabele kosten. Tenslotte hoe bewaak je dat je uit komt met de beschikbare bedragen.
  • En tenslotte wordt bekeken hoe de medewerker redelijke betaalafspraken met schuldeisers maakt. Er worden soms afspraken gemaakt voor afbetaling van schulden die niet nagekomen kunnen worden. Gevolg is dat de schulden hoger worden en/of nieuwe schulden ontstaan. Daarnaast zal de schuldeiser niet snel geneigd zijn om nieuwe betaalafspraken te maken. Die worden immers toch niet nagekomen is hun gedachte dan.

“We gaan samenwerken aan een stabiele financiële toekomst.”

Budgetcoach Nicole verteld: “In mijn werk als budgetcoach merk ik toch ook wel vooroordelen naar ons werk, mensen vinden het heel confronterend als een budgetcoach je komt bezoeken, “Je komt zeker zeggen wat we fout doen” is vaak wat de mensen in het begin van een kennismakingsgesprek zeggen. De mensen zijn onzeker, voelen zich schuldig door de situatie waar ze op dat moment in zitten. En dan zal ik als budgetcoach ook nog eens gaan vertellen wat ze fout doen. No way.

Ik leg de mensen altijd uit dat het zeker niet de bedoeling is om met het vingertje te wijzen of om een vooroordeel te hebben. Het kan iedereen overkomen. Ik ben er om te luisteren en te coachen waar nodig, net zolang tot ze het zelf weer aan kunnen. Ik zal na elk kennisgesprek ook vragen hoezij het ervaren hebben. Tot nu toe heeft iedereen positief gereageerd, het gesprek viel echt mee, fijn dat ze nu eens echt alles konden vertellen, ze staan er niet meer alleen voor. En het belangrijkst we gaan samenwerken aan een stabiele financiële toekomst.”

SAM biedt uitkomst

Wil je jouw medewerkers de mogelijkheid bieden om in balans te zijn op álle belangrijke levensthema’s, dus niet alleen op financieel gebied? Dan biedt SAM zeker uitkomst!

Met SAM bieden wij gericht en preventief een interventie die de duurzame inzetbaarheid bevordert. Op de SAM app staan honderden tips en oefeningen, allemaal aangeboden door ons grote netwerk van coaches, op de belangrijkste levensthema’s: gezondheid, werk & carrière, relatie, familie & vrienden, financiën en persoonlijke groei.

Winst voor de werknemers: vanuit zelfregie en het behoud van een goede balans zonder het gevoel te hebben dat de werkgever over de schouder meekijkt.

Winst voor de werkgever: vanuit (realtime) inzicht in hoe het met de medewerkers gaat en waar de behoeften liggen, uiteraard geanonimiseerd. Zodat training en coaching preventief en doelgericht kan worden ingezet in plaats van reactief.

Dit alles zodat het een samenspel wordt waar beide partijen bij gebaat zijn.

Voor meer informatie bekijk ons volledige aanbod: https://geluk.samapp.nl/wat-bieden-we/

Of neem direct contact met me op, voor het bespreken van de mogelijkheden.

Mirjam Paap

mirjam@samapp.nl| 06-510 410 09