JOB CRAFTEN IS HET BEWUST EN ACTIEF OP EIGEN INITIATIEF DOEN VAN KLEINE AANPASSINGEN IN JE HUIDIGE WERK, MET ALS DOEL BETER PASSEND WERK EN POSITIEVE GEVOLGEN IN HET BELANG VAN JEZELF EN JE OMGEVING TE CREËREN.

Job crafting heeft als doel werk, talenten, energie en drijfveren beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo kunnen onder andere energie, plezier en productiviteit toenemen.

Niet alleen op individueel niveau, maar ook op team- of organisatieniveau.

Ik wil meer weten over de workshop ‘Aan de slag met jobcraften’