1 op de 3 Nederlanders heeft of krijgt te maken met de gevolgen van kanker.
Dat zijn er nogal wat en als we dit bespreken in onze gesprekken bij werkgevers, herkent iedereen dit eigenlijk direct. Kanker (in welke vorm dan ook) kan je zelf ook overkomen en hoe fijn is het als daar door je omgeving (dus ook door je werkgever en collega’s) met begrip op gereageerd wordt?

Gelukkig gebeurd dit al vaak, maar de problemen zijn nog niet klaar als iemand weer ‘genezen’ verklaard worden en daar gaat het nog al eens mis. Gelukkig heeft deze vreselijke ziekte niet altijd een slechte afloop en juist in de periode dat er weer hoop en beterschap komt en de mensen om je heen er minder aandacht aan schenken en er vanuit gaan dat het beter gaat met je, begint eigenlijk pas het moment van rouw.

Stel dat je iemand in je omgeving kent die ermee te maken heeft. Wat kan je hier als collega of werkgever dan aan doen?

Zo had een van de aangesloten coaches op de SAM app Sandrine Kwast, een specialist op het gebied van omgaan met kanker, laatst een HR manager aan de lijn van een MKB bedrijf. Ze vertelde over een werknemer van hen. Iemand van middelbare leeftijd, twee jonge kinderen, gescheiden en recentelijk diagnose kanker gekregen.

“We willen deze persoon zo graag ondersteunen, maar we hebben geen idee wat we kunnen doen. De situatie is zo complex, dat we geen benul hebben waar we moeten beginnen”.

“Sandrine, ik hoop dat jij ons kunt helpen!”

Werknemers en kanker

Helaas komt dit regelmatig voor. Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 werkende mensen te maken met de diagnose kanker.  Omdat de mogelijkheden van behandeling en soorten behandeling groeien, zullen er meer mensen met kanker langer leven én zullen er meer mensen met kanker behandeld kunnen worden.

We gaan er dus minder snel aan dood, maar het aantal gevallen van kanker, nu jaarlijks ruim 100.000, zal verder toenemen. En dus ook het aantal gevallen van werkende mensen die kanker krijgen.

Late gevolgen van kanker

Uit een onderzoek van het NFK (nationale federatie van kankerpatiënten organisaties) is gebleken dat meer dan 65% van de ondervraagden te maken heeft gekregen met de late gevolgen van kanker, de problemen die als nasleep van de ziekte ontstaan.

Ook bleek uit het onderzoek dat de leidinggevenden, werkgevers en collega’s een magere 5,4 scoren als het gaat om de mate van begrip die degene die ziek is van hen ervaart.

De top 5 van late gevolgen die beperkingen met zich meebrengen:

  1. Vermoeidheid 88%
  2. Verminderde lichamelijke conditie 69%
  3. Concentratieproblemen 63%
  4. Geheugenproblemen 57%
  5. Neuropathie 33% (pijn aan zenuwen, m.n. handen en voeten)

Onbegrip

De onbegrip die ervaren wordt, zit hem vaak in verwachtingen en reacties op de werkvloer.

Opmerkingen als “Maar je bent toch nu weer gezond” of “Misschien moet je je gewoon even over de vermoeidheid heen zetten” en “Fijn dat je weer de oude bent”, hebben veel impact. Het levert frustraties op en het heeft effect op het team waarin iemand werkt.

“De oude” is iemand namelijk niet meer. Relaties zijn verandert, met de partner, maar bijvoorbeeld ook sociale relaties. Het lichaam is verandert. Men voelt zich vaak in de steek gelaten door het eigen lichaam en het vertrouwen daarin is weggevallen.

Het energieniveau komt soms niet meer terug naar het niveau van vóór de diagnose. En de persoon zelf is ook verandert. Na ‘standje overleven’, dringt de werkelijkheid pas door. Mensen beseffen zich hoe kostbaar het leven is. Ze willen andere keuzes gaan maken en hun tijd ‘niet meer verdoen’ aan dingen die nu ineens onbelangrijk zijn geworden.

Begeleiding bij re-integratie

Iemand die ziek is geweest, wil graag weer aan het werk. Weer het ‘gewone’ ritme aannemen, waarover hij of zij zelf beslist, in plaats van het ziekenhuis en de behandelingen die de agenda bepalen.

Begeleiding bij de re-integratie verdient de aandacht. Het is geen uitzondering dat mensen te snel weer fulltime aan het werk zijn, of zich verplicht voelen het snel weer op te pakken. In sommige gevallen mond dit op langere termijn uit in een burn-out of depressie, doordat niet goed genoeg is stil gestaan bij alle emoties en veranderingen die hebben plaatsgevonden.

Rol van de werkgever

Maar wat kun je hier als werkgever nu aan doen? Allereerst is het belangrijk om het lijntje te houden met je zieke werknemer, zolang dat hij of zij onder behandeling is. Terugkomen op het werk, wordt namelijk moeilijker naar mate je langer bent weg geweest. Af en toe een bos bloemen, een kaart of een telefoontje, zorgt ervoor dat er toch verbinding blijft.

Verdiep je daarnaast in de late gevolgen van kanker. Met name vermoeidheid, concentratieproblemen en geheugenproblemen spelen in welk soort functie dan ook, een rol.

Ga in gesprek met de werknemer zodra hij of zij terugkeert. Wat vind diegene zelf belangrijk? Maak afspraken over zijn of haar taken. Wat kan wel en wat (nog) niet. Spreek af wat te doen wanneer de vermoeidheid opspeelt. Zijn er collega’s die een deel van het werk tijdelijk over kunnen nemen?

Bereid het team voor op de terugkomst van de werknemer. Laat het delen van de details van de situatie over aan de werknemer. Die bepaald wel wat hij of zij over de ziekte wilt delen. Maar informeer het team over de late gevolgen en zorg ervoor dat goedbedoelde opmerkingen zoals “Fijn, nu kun je weer verder” achterwege blijven.

En niet onbelangrijk: vraag aan je werknemer wat hij of zij wil delen met het team. Sommige mensen willen graag vertellen en informeren, anderen zien hun werk als een plek waar ze even geen patiënt hoeven te zijn en willen er daarom niet over spreken.

Er is geen goed of fout, enkel de afstemming over de wensen. Ga in gesprek en blijf in verbinding!

Oh en de medewerker die hiermee te maken heeft?

Die kan overigens via de SAM app al direct aan de slag met de tips, challenges en e-learning aangeboden door het team van de Cancer Care coaches Big Five for Life waarvan Sandrine ook onderdeel is.

Oplossing voor duurzame inzetbaarheid

Met SAM bieden wij gericht en preventief een interventie die de duurzame inzetbaarheid bevordert. Wij hebben met SAM gekozen voor een holistische aanpak, want het welzijn van werknemers gaat verder dan wat er alleen  op het werk gebeurd. Op de SAM app staan honderden tips en oefeningen, allemaal aangeboden door ons grote netwerk van coaches, op de belangrijkste levensthema’s: gezondheid, werk & carrière, relatie, familie & vrienden, financiën en persoonlijke groei.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2019-08-05-om-11.24.46-1024x631.png

Onderzoek Deloitte naar ‘HR critical factors until 2020’

Winst voor de werknemers: vanuit zelfregie en het behoud van een goede balans zonder het gevoel te hebben dat de werkgever over de schouder meekijkt.

Winst voor de werkgever: vanuit (realtime) inzicht in hoe het met de medewerkers gaat en waar de behoeften liggen, uiteraard geanonimiseerd. Zodat training en coaching preventief en doelgericht kan worden ingezet in plaats van reactief.

Dit alles zodat het een samenspel wordt waar beide partijen bij gebaat zijn.

Voor meer informatie bekijk ons volledige aanbod: https://geluk.samapp.nl/wat-bieden-we/

Of neem direct contact met me op, voor het bespreken van de mogelijkheden.

Op zoek naar een interventie op het werk op het gebied van kanker, neem contact op met Sandrine Kwast, Cancer Care coach Big Five for Life of één van haar collega’s. Mail naar cancercare@bigfiveforlife.nl

Hartelijke groet,

Fleur van den Horn

fleur@samapp.nl| 06-57559650