• header-dashboard.png

    Inzicht in de hartslag van de organisatie is essentieel om te voorkomen dat medewerkers ziek worden of van baan wisselen.

    Biedt gericht interventies aan vanuit behoefte

Management dashboard

Met onze rapportages krijg je als HR, leidinggevende of team continu inzicht in de hartslag van de organisatie. Bijvoorbeeld ‘hoe het gaat’ door de periodieke vraag die wij stellen aan de werknemers op de SAM app. Maar ook welke thema’s en subthema’s er bekeken worden, uiteraard geanonimiseerd en op geen enkele manier te herleiden naar iemand in de organisatie.

Bewaak en filter de resultaten om bruikbare inzichten te krijgen welke problemen urgent zijn en welke vervolgstappen er nodig zijn. Biedt vervolgens gericht en vanuit behoefte interventies aan (digitaal of face to face) die deze issues tackelen.
  • SAM.png
Tevredenheidsmeter (verkort MTO)
Tevredenheidsmeter (verkort MTO)
Maandelijks gebruik

Weten wat er realtime speelt binnen teams? Check het met deze tussentijdse MTO.

  • Zelf de vraagstukken bepalen die u continu en realtime wilt monitoren
  • Van tevredenheid over de functie, communicatie, de leidinggevende tot opleiding of andere zaken die op dat moment belangrijk zijn
  • Antwoord op vragen zoals: worden de medewerkers voldoende uitgedaagd? Wordt er op de juiste manier leiding gegeven? Hoe wordt er samengewerkt en gecommuniceerd?
  • Welke verbeteracties zijn nodig?
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Jaarlijks gebruik

Jaarlijks meten hoe je organisatie ervoor staat?

Dat kan met het uitgebreide MTO. Simpel, snel en betrouwbaar.

Zelf de thema’s en vragen bepalen of gebruik maken van de vragen in de database. De rapportages zijn online, helder en snel beschikbaar. Dus geen statische papieren rapportages maar een mooi visueel online dashboard waarmee u zelf ook analyses kunt maken. Een mooi vertrekpunt om verbeteracties te formuleren en periodiek te monitoren met de tevredenheidsmeter.

Het beantwoorden van de vragen en de feedback is altijd anoniem.

Past onze oplossing binnen jouw organisatie?

Bij SAM werken we altijd op maat, elke klant is voor ons koning en iedereen is uniek en anders.

Met onze lean en flexibele aanpak stemmen we samen met jou af wat de wensen zijn en welke oplossing hierbij past.