Vitale medewerkers door een goede balans

by

Eén van de trends die Harvard Business Review begin dit jaar voorspelde, was dat werkgevers zouden overstappen van het managen van de werknemerservaring (Employee experience) naar het beheren van de levenservaring van hun werknemers. De pandemie heeft leidinggevenden meer inzicht gegeven in het persoonlijke leven van hun werknemers, die de afgelopen 1,5 jaar ongekende persoonlijke en professionele problemen hebben ondervonden.

Het is duidelijk geworden dat het effectiever ondersteunen van medewerkers in hun persoonlijke leven medewerkers niet alleen in staat stelt om een beter leven te leiden, maar ook om op een hoger niveau te presteren. Volgens Gartner’s Reimagine HR-medewerkers enquête 2020 zien werkgevers die werknemers ondersteunen met hun levenservaring een toename van 23% in het aantal werknemers dat een betere mentale gezondheid rapporteert en een toename van 17% in het aantal werknemers dat een betere fysieke gezondheid rapporteert. Er is ook een echt voordeel voor werkgevers, die een toename van 21% zien in het aantal high-performers in vergelijking met organisaties die hun werknemers niet in dezelfde mate ondersteunen.

Daarom zal 2021 het jaar zijn waarin behalve voor fysieke gezondheid, ook werkgeversondersteuning zal worden geboden voor geestelijke gezondheid, financiële gezondheid en zelfs voor zaken die voorheen als taboe werden beschouwd, zoals bijvoorbeeld slapen en eenzaamheid.

Een tweede trend was dat de flexibiliteit van plaats tot tijd zal verschuiven. Terwijl werknemers die op afstand werken in 2020 gemeengoed werd (en dit jaar en zoals het er nu naar uitziet ook daarna zal doorgaan), zal de volgende golf van flexibiliteit komen wanneer van werknemers wordt verwacht dat ze werken.

Gartner’s Reimagine HR-medewerkers enquête 2020 onthulde dat slechts 36% van de werknemers high-performers waren bij organisaties met een standaard 40-urige werkweek. Organisaties die werknemers flexibiliteit bieden over wanneer, waar en hoeveel ze werken, zien 55% van hun personeelsbestand als high performers. 

“Er wordt een opkomst verwacht van nieuwe banen waarbij werknemers worden afgemeten aan hun output, in plaats van een afgesproken aantal uren.”

Hybride werken

Door corona is het thuiswerken door werknemers in een stroomversnelling geraakt. Vanuit deze trend komt het zogeheten hybride werken in beeld. Dit staat voor tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Er is dan geen sprake meer van vaste werktijden of werkplekken, zolang de werknemer het werk maar tijdig en naar wens afrondt.

Met de Wet flexibel werken (Wfv) die in januari 2018 in werking trad, kunnen werknemers naast de arbeidsduur ook hun werktijden en arbeidsplaats wijzigen. Momenteel ligt het initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ bij de Tweede Kamer om de Wfw aan te passen. Deze aanpassing moet het voor werknemers nog gemakkelijker maken om van werkplek te veranderen.

Werk-privébalans

Door dit alles staat onze werk-privébalans op zijn kop, zo lezen we ook in een artikel van mt/sprout. Niet alleen vanwege de grote veranderingen die in werking zijn gezet door de coronacrisis, ook door de snelle technologische ontwikkelingen. Daardoor vragen verschillende mensen zich af of de werk-privébalans eigenlijk nog wel bestaat. Volgens Christopher Mullen, een auteur op managementwebsite Forbes, behoort de werk-privébalans tot het verleden. Hij is van mening dat het draait om onderhandeling. Daarom stelt hij voor om het voortaan work-life negotiation te noemen. Een ander noemt de werk-privébalans zelfs een Career Dinosaur.

In een gratis webinar op 30 september zullen wij samen met trainer-coach Maria Dekker verder ingaan op het belang van een goede werk-privebalans, zowel voor de werkgever als de medewerkers.
Dus:

  • wil je inzicht in het ontstaan en de gevolgen van een slechte werk/privé balans en wat je daarmee kunt doen voor jouw organisatie?
  • wil je dat jouw medewerkers een betere werk-privé balans ervaren en ook meer (werk)plezier, verbinding en energie?
  • wil je betrokkenheid en werkplezier stimuleren binnen teams?
  • wil je jouw medewerkers laten zien dat je gericht iets doet?

Dan zien we je graag bij onze gratis webinar op donderdag 30 september!

About