Hoe is het met jullie ziekteverzuim?

by

Het is al bijna geen nieuws meer: het ziekteverzuim stijgt. Meer coronabesmettingen, die leiden tot meer uitval, wat weer leidt tot extra druk op collega’s. En dat leidt ook weer tot meer verzuim. Je kunt wel spreken van een sneeuwbaleffect. En het einde is nog niet in zicht.

Het ziekteverzuim was in het vierde kwartaal van 2020 gemiddeld 4,9 procent. Het hoogste sinds 2002! En dat komt niet alleen door Corona gerelateerd verzuim, maar ook door stress door bijvoorbeeld baanonzekerheid, uitzichtloosheid, op afstand werken en minder sociale contacten. Het ziekteverzuim was in de gezondheids- en welzijnszorg met 6,8 procent het hoogst zoals te verwachten viel. Vooral onder personeel van verpleeghuizen was het verzuim hoog. In de horeca steeg het verzuim het sterkst. Het verzuim was met 2,8 procent het laagst in de financiële dienstverlening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent. Dit betekent dat van elke 1000 te werken dagen er 49 werden verzuimd wegens ziekte. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002 (5,4 procent). Het ziekteverzuim is in het eerste en het vierde kwartaal (herfst en winter) altijd iets hoger dan in de andere kwartalen.

Kleinste bedrijven kennen laagste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers was het verzuim 3,3 procent. Met een toename van 1,5 procentpunt hadden zij wel de grootste stijging in ziekteverzuim. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,5 procent een half procentpunt hoger dan een jaar eerder, bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,5 procent (0,2 procentpunt meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder).

Werkgevers die geen duidelijke stijging in de verzuimcijfers zien adviseren we om zich niet te snel rijk te rekenen. Zij kunnen bedrogen uitkomen. Medewerkers die thuiswerken zijn vaak minder geneigd om zich ziek te melden omdat ze toch al thuis zijn en verwachten hun werk op een ander moment wel in te halen. Wat de werkdruk alleen maar verhoogd wanneer ze weer beter zijn.

Einde nog niet in zicht

En het einde is nog niet in zicht. Veel mensen ervaren de tweede lockdown negatiever dan de eerste. Dat heeft te maken met de hogere intensiteit en het gebrek aan onderbreking en dus herstel- en oplaadmomenten. Het contact met collega’s wordt het meest gemist. Ook blijkt dat bewegen en ontspannen bij veel mensen onder druk staat.  

Tijdens de eerste lockdown hadden veel mensen nog het gevoel van saamhorigheid, we zaten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje en het zou in de zomer wel voorbij zijn. Dat leek ook zo te zijn toen de cijfers steeds verder daalden en we steeds meer mochten. Maar deze lockdown weegt beduidend zwaarder omdat we ons steeds meer beperkt voelen en de uitzichtloosheid zijn tol begint te eisen. 

Landurige stress zorgt voor langdurige uitval

Steeds meer mensen ervaren mentale klachten zoals stress. En een beetje stress op zijn tijd kan ons naar ongekende hoogte brengen, maar wanneer de cortisolproductie te lang duurt maakt het ons ziek, met langdurige uitval als gevolg. 

Professsor dr Erik Scherder legt dat in dit filmpje heel duidelijk uit. Zijn advies is “Actief blijven bewegen, empatisch verbonden blijven, muziek luisteren, voldoende slapen en nieuwe dingen doen.”

Wat kun je nog meer doen?

Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers hier samen over in gesprek gaan. Dit betekent niet alleen afspraken over de thuiswerkvergoeding, maar juist ook over hoe je de verbinding organiseert tussen collega’s en leidinggevenden.

Onze team trajecten ‘werk en prive balans’, ‘minder stress’ en ‘job crafting’ zorgen voor meer inzicht in hoe het gaat met iedereen nu we massaal thuiswerken, en zorgen voor meer verbondenheid en plezier binnen de teams. Teams die dit nu al gebruiken zijn unaniem enthousiast.

About