37% van de medewerkers ervaart een slechtere werk-privébalans

by

Herken je jezelf in een van de onderstaande situaties…?

Wij gebruiken deze foto’s altijd in onze presentatie als we met (HR) managers spreken, en het antwoord wat we krijgen hierop is altijd volmondig ‘ja’. Nu we met z’n allen massaal thuiswerken hebben we collectief te maken met de nodige uitdagingen. De één worstelt met ongeduldige kinderen die thuis onderwijs volgen, de ander vecht tegen dreigende vereenzaming (vooral jongeren zijn hier gevoelig voor) en misschien herken je ook dat regelmatig de volgende Teams meeting naadloos aansluit op de vorige, zonder pauzes. Er is inmiddels mede daardoor een stresstoename van 40% geconstateerd. 

Recent onderzoek van recruitmentbureau Hays laat verder zien dat 37% een slechtere werk-privébalans ervaart sinds de lockdown begin vorig jaar en dat 14% denkt dat die balans nog verder achteruitgaat. 

Overduidelijk heeft COVID-19 een ongekende invloed op de medewerkersbeleving. De verlengde strenge lockdown en het geadviseerde thuiswerken – indien mogelijk – verstoren in menig huishouden in Nederland dan ook de balans tussen werk en privé.

Thuiswerken, het nieuwe normaal?

Of thuiswerken na de coronacrisis echt het nieuwe normaal wordt, dat weten we natuurlijk nog niet. Wel zien werkgevers er inmiddels wel de voordelen van in en geeft het merendeel van de medewerkers aan dat het thuiswerken best goed bevalt (veelal de introverte mensen). HR managers die we spreken zijn in sommige gevallen al bezig met het samenstellen van een strategisch thuiswerk beleid, waarin medewerkers deels thuis (40%) en deels op kantoor (60%) aanwezig zijn. Een team zal naar alle waarschijnlijkheid nooit meer compleet aanwezig zijn op dezelfde plek. Dit vereist dus zowel vanuit de leidinggevende, als het team, de nodige aanpassingen. 

Hieronder delen we 3 tips die daaraan kunnen bijdragen.

1. Flexibiliteit & inlevingsvermogen

Dat de leidinggevende er een nieuwe rol bij heeft gekregen, namelijk van empatisch / coachend leider, zou voor zich moeten spreken. Hij/zij moet leren op een goede manier met de verschillende behoeften van medewerkers om te gaan en tegelijkertijd iedereen eerlijk te behandelen. Er kunnen gevoelens ontstaan van ‘zij versus wij’ en problemen op het gebied van communicatie, betrokkenheid en coördinatie. De onzekerheid over het verloop van de crisis levert extra zorgen en stress op onder medewerkers. 
Als leidinggevende is het daarom extra belangrijk om een luisterend oor te bieden en geduldig te blijven.

Voer regelmatig 1-op-1-gesprekken met collega’s die (deels) op afstand werken om op de hoogte te blijven van hun werkzaamheden en ze beter te ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Probeer, als dat enigszins mogelijk is, ook op de hoogte te blijven van hoe het werkelijk met jouw teamleden gaat. Bijv. door af en toe een vraag te stellen die niet over het werk gaat. Zoals “Hoe gaat het met je? Red je het thuiswerken nog een beetje?” Er is veel wat je niet ziet, hoort of voelt via een scherm.

Als team is het hierin belangrijk te blijven werken aan de saamhorigheid en betrokkenheid. SAM biedt hiervoor team challenges, die je individueel én in groepsverband samen met het team gaat doen. De team challenges zorgen voor meer saamhorigheid binnen teams, het geeft inzicht hoe het met iedereen gaat met actie gerichte oefeningen en het geeft de leidinggevende handvatten naar meer coachend leiderschap.>>> Meer lezen over team challenges

2. Ieder mens is uniek, er is geen one-size-fits-all

Nu meer dan ooit wordt het duidelijk dat de professionals in jouw organisatie ook gewoon mens zijn. We hebben allemaal meerdere rollen te vervullen, zoals moeder/vader, mantelzorger, partner, vriend/vriendin en iedereen probeert zo goed als het kan hierbinnen alle ballen in de lucht te houden.

De uitdagingen zijn voor iedereen anders, en geen dag is hetzelfde. Medewerkers verlangen daarnaast naar autonomie als het gaat over meebeslissen en persoonlijke ontwikkeling en je mag hierin verwachten dat jouw medewerkers zelf de verantwoordelijk nemen iets te doen aan een situatie als die zich voordoet. Het is alleen wel belangrijk dat je hier als werkgever in faciliteert.

Met dit gegeven snap je dat er geen one size fits all oplossing is voor al jouw medewerkers – zoals een enkele en eenmalige webinar/workshop waar iedereen zich voor kan aanmelden. Op onze holistische SAM app staan 100-en tips & challenges gemaakt door een groot netwerk van trainers & coaches. Mensen kunnen zelf aan de slag met oefeningen, en ook op thema’s die wellicht taboe zijn, zoals eenzaamheid of schulden. Geef de regie dus in handen van jouw medewerkers zelf.
>>> Meer lezen over de SAM app

3. Zorg voor meer plezier in het werk

Vergeet tot slot niet het belang van samen plezier hebben met elkaar. Het is ook goed om informele momenten in te plannen om elkaar te zien en spreken over zaken die niet betrekking op werk hebben. Ga virtueel bijvoorbeeld met elkaar borrelen op de vrijdagmiddag of start een boeken- of filmclubje. Dat zal ongetwijfeld bijdragen aan een gevoel van gemeenschap en verbondenheid, en uiteindelijk aan het succes van je team.

Een ander middel om het plezier binnen een team te verhogen, is door het inzetten van ons team traject van 90 dagen met workshop ‘job craften’. Tijdens dit traject ontdek je hoe je onder andere meer energie, plezier, balans, voldoening en productiviteit kunt creëren in je huidige werk. Wanneer jouw werk beter past bij wie je bent, wat je wilt, nodig hebt en kunt, zul je zien dat niet alleen jij, maar ook je collega’s, klanten, de organisatie en je privé omgeving daar baat bij hebben. >>> Meer lezen over job craften

Conclusie: persoonlijke aandacht is een eerste stap om hybride teams succesvol te laten samenwerken.

About