Zie soft skills als ‘power skills’

by

In deze blog gaan we dieper in op 5 van de punten, uit het artikel overzicht van de top 10 HR trends die het meest belangrijk waren voor de ‘2020 workplace’ uit Forbes Magazine. Een artikel geschreven door Jean Meister die o.a. schrijft over Trends in ‘The future of work’. Hierin delen we de belangrijkste take-aways en ons advies met je, zodat ook jij over kunt gaan tot actie en jouw organisatie gezond kan houden. 

Wetende wat we nu weten sinds de uitbraak van Corona is het interessant om de balans eens tussentijds op te maken om te zien welke trends ondanks alles nog steeds het belangrijkst zijn, waar we nog kunnen en mogen bijsturen en wat er nu al is uitgekomen. 

Vorige week keken we naar #1 ‘Start met het focussen op het ‘wellbeing’ van de medewerker‘. Nu maken we een sprongetje naar #5 van deze lijst:

#5) Zie soft skills als ‘power skills’

Met onze soft skills onderscheiden wij ons van robots en computers! Kun jij je ook zo ergeren om alleen een chatbot te pakken te krijgen of de mogelijkheid om een webformulier in te vullen in plaats van een afdeling of persoon te kunnen benaderen als je tegen een probleem aanloopt? Soft skills zoals communicatie, samenwerken, emotioneel & cultureel IQ, creativiteit en kritisch denkvermogen, daarin maken wij mensen het verschil. 

Terugkijken met de kennis van nu

In deze tijd waarin we bijna allemaal gedwongen thuis te zijn is communicatie en menselijk contact belangrijker dan ooit. Steeds meer mensen (met name millenials) vereenzamen en missen het menselijk contact met hun collega’s zo schrijft ook het FD. En daarom is ook dit punt wat ons betreft nog steeds heel belangrijk om in te (blijven) investeren door zowel de medewerkers zelf als de werkgever. 

De medewerkers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleren van soft skills, dus de tijd en moeite die ze er in steken, maar het is belangrijk dat de werkgever hierin faciliteert, dus het aanbiedt. Waarom? Omdat er voor beide partijen zoveel winst te behalen valt. Deze vaardigheden zorgen er namelijk voor dat je verbonden, vitaal, energiek, gezond voelt en weerbaar bent.

Ons advies: niet alleen korte termijn focus!

Alleen focussen op de komende 2 maanden tot het einde jaar en daarna wel weer verder zien, dat is wat ons betreft een korte termijn visie waarvan wij ons afvragen of je je die als organisatie kunt veroorloven. Toch horen wij deze strategie regelmatig terug. Maar zijn er wel voldoende budgetten om de kosten te dragen van steeds meer zieke medewerkers? En wat gebeurt er met de medewerkers die nu niet ziek zijn maar wel extra druk ervaren door het invallen voor zieke collega’s bovenop hun eigen werk? Wacht je tot die ook omvallen? Dan ben je als onderneming verder van huis! Wat ons betreft sta je voor een tweesprong: wil je pleisters plakken of ziekte voorkomen? Ga je voor korte termijn ‘winst’ of lange termijn succes?

Ons advies is houd je medewerkers preventief gezond en daarmee ook je bedrijf en daar kun je als werkgever én als werknemer SAMen heel veel aan doen!

Wil je inzichtelijk krijgen wat het je gaat kosten en vooral gaat opleveren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kosten/baten analyse.

Fleur van den Horn, Co-founder SAM

Email me op fleur@samapp.nl of bel naar 06 5755 9650

About