Investeren in de werknemers loont!

by

Het investeren in persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke trend die naar voren komt uit het Global Talent Trends 2020-onderzoek van Mercer. En dan vooral de ontwikkeling van vaardigheden waar de werkgever baat bij heeft.

Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre dit een persoonlijke ontwikkeling is, maar ook bij het leren van nieuwe zakelijke vaardigheden krijgt de medewerker een dusdanige boost dat het een positieve bijdrage levert aan zowel het zakelijke als priv√©leven. Het grootste struikelblok hierbij is het hebben van beschikbare tijd. 

  • 78% van de medewerkers geeft in het onderzoek aan dat zij klaar zijn om nieuwe vaardigheden te leren. 
  • Echter geeft 38% aan dat ze te weinig tijd hebben om dit te leren. 
  • Ook wordt het belang van het leren nog te weinig onderkent door HR-leiders, slechts 34% heeft dit als onderdeel in de strategie om voorbereid op de toekomst te zijn. 
  • 40% weet zelfs niet eens over welke vaardigheden het personeel nu niet beschikt.  

Hier zit dus nog veel ruimte voor verbetering. Zodra dit een structureel onderdeel van de strategie wordt dan zal de ontwikkeling van de medewerkers ook veel duurzamer worden. 

Ben jij ook zuinig op je medewerkers en wil je dat ze gezond, betrokken en productief blijven? Dan hebben wij daarvoor een passend aanbod en bovendien kun je voor een deel van de werkzaamheden de onderstaande subsidies aanvragen!

  1. SLIM-subsidie: SAM adviseert en begeleidt je in het ontwikkeltraject van de medewerkers. Voorbeelden van projecten zijn het versterken van een leerrijke werkomgeving, het doorlichten van de onderneming of het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de medewerkers.
  1. MKB Idee: ervaar je knelpunten bij het investeren in de ontwikkeling en scholing van jullie huidige en toekomstige werknemers? SAM denkt graag actief en oplossingsgericht mee om een bijdrage te leveren voor het oplossen van deze knelpunten.  

SAM werkt hierbij samen met de specialisten van Hezelburcht B.V., die in overleg met alle partijen de subsidie aanvraag opstellen en indienen, zodat aan jouw organisatie optimale subsidieondersteuning wordt geboden.

Wens je meer informatie of wil je de mogelijkheden alvast verkennen?

Neem dan vrijblijvend contact op, wellicht zijn er mooie kansen die je nu nog niet hebt ontdekt.

Hartelijke groet,

Mirjam Paap, co-founder SAM

mirjam@samapp.nl | 06-5104 1009

About