Wederom blijkt, investeren in werknemers loont!

by

Met het verder versoepelen van de maatregelen zetten we weer een nieuwe stap om uit de coronacrisis te komen. Toch heeft deze crisis niet alleen voor negatieve dingen gezorgd. Er zijn ook positieve signalen die naar verwachting overeind blijven nadat we definitief uit deze crisis zijn. Zo heeft adviesbureau Mercer het Global Talent Trends 2020-onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat werkgevers over de gehele wereld de komende tijd meer gaan investeren in de gezondheid, het financieel welzijn en het verwerkelijken van de ambities van het personeel. Uit het onderzoek worden een aantal trends gedefinieerd en het geeft vooral aan dat een empathische aanpak richting het personeel enorm belangrijk is tijdens een (corona)crisis. 

Toon empathie

Ook uit dit onderzoek blijkt weer dat het investeren in medewerkers loont. De gemene deler is een energieke werknemer. Energieke medewerkers ontstaan zodra zij in balans zijn. Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de balans tussen werk en privé. Maar ook de ultieme balans tussen een bore-out en een burn-out.  Het gaat hier over persoonlijke ontwikkeling voor een stimulans om je als medewerker te blijven ontwikkelen. Maar ook aandacht voor het vergroten van de mentale veerkracht. Veerkrachtige medewerkers zijn namelijk veel beter in staat om met onverwachte tegenslagen (zoals een coronacrisis) om te gaan. Ze zijn probleemoplossend, creatiever en daadkrachtiger. 

Derk Jan Koole, business lead career Mercer Nederland, onderschrijft ook het belang van veerkrachtige medewerkers. Zo geeft hij aan dat energieke medewerkers langer bij een bedrijf blijven, veerkrachtiger zijn en sneller bereid zijn om zich om te scholen. Daarnaast geeft hij aan dat het momenteel hét moment voor werkgevers is om het vertrouwen van hun werknemers te winnen of juist te verliezen. Medewerkers maken zich nu namelijk zorgen om de gezondheid van zichzelf en hun naasten, hebben angst voor het verliezen van hun baan en maken zich dus ook zorgen om hun financiën. Het is dus belangrijk om juist nu als werkgever empathie richting de medewerkers te tonen. 

Het leren van nieuwe vaardigheden

De investering in persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke trend die naar voren komt uit het onderzoek. En dan vooral de ontwikkeling van vaardigheden waar de werkgever baat bij heeft. Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre dit een persoonlijke ontwikkeling is, maar ook bij het leren van nieuwe zakelijke vaardigheden krijgt de medewerker een dusdanige boost dat het een positieve bijdrage levert aan zowel het zakelijke als privéleven. Het grootste struikelblok hierbij is het hebben van beschikbare tijd. 

  • 78% van de medewerkers geeft in het onderzoek aan dat zij klaar zijn om nieuwe vaardigheden te leren. 
  • Echter geeft 38% aan dat ze te weinig tijd hebben om dit te leren. 
  • Ook wordt het belang van het leren nog te weinig onderkent door HR-leiders, slechts 34% heeft dit als onderdeel in de strategie om voorbereid op de toekomst te zijn. 
  • 40% weet zelfs niet eens over welke vaardigheden het personeel nu niet beschikt.  

Hier zit dus nog veel ruimte voor verbetering. Zodra dit een structureel onderdeel van de strategie wordt dan zal de ontwikkeling van de medewerkers ook veel duurzamer worden. 

Het gebruik van data

Een andere belangrijke trend is het gebruik van data oftewel machine learning. In andere takken van het bedrijf wordt al veelal gebruik gemaakt van data om voorspellende analyses te maken. Tegenwoordig kan dit nu ook gebruikt worden om de medewerker en haar vaardigheden te analyseren. Echter gebruikt nog maar minder dan de helft van de organisaties deze waardevolle data. 

Bij SAM staat data hoog in het vaandel. Onze app staat namelijk centraal in onze aanpak, door de data die wij aan de achterkant meten kunnen wij voorspellende analyses maken – uiteraard geanonimiseerd. Deze analyses dragen bij aan het op tijd signaleren van grootschalig uitval. Op basis van de data kunnen wij adviseren om bijvoorbeeld een workshop of webinar te organiseren rondom een thema dat leeft onder de werknemers van een specifieke organisatie. Op die manier sluit het aanbod vanuit de werkgever aan bij de (latente) vraag van de medewerkers.

Wil jij weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met onze data? 
Neem dan contact met ons op en we vertellen je er graag meer over. 

Fleur van den Horn, co-founder SAM

fleur@samapp.nl | 06-5755 9650

About