Mentale gezondheid van de medewerkers

by

Onlangs presenteerde Aon de resultaten van een Internationaal onderzoek naar de emotionele gezondheid van medewerkers en de rol die werkgevers spelen rond preventie en ondersteuning. Aan dit onderzoek namen 168 HR-professionals deel van organisaties met een hoofdkantoor in 10 landen, die daarmee 2,7 miljoen werknemers vertegenwoordigen wereldwijd. 

Uit dit onderzoek blijkt dat steeds meer organisaties investeren in een corporate vitaliteitsprogramma, maar dat daarbij de aandacht voor emotionele gezondheid nog achterblijft, terwijl dit ons inziens een belangrijk onderdeel uitmaakt van iedere organisatie. Maar liefst 29% van de werkgevers in het westen van Europa laat emotionele gezondheid zelfs geheel buiten beschouwing en daarmee scoren werkgevers in deze regio gemiddeld slechter dan in de meeste andere gebieden. 

Tegelijkertijd ziet echter 86% van de werkgevers dit thema wel als 1 van de belangrijkste onderdelen als het gaat om de vitaliteit van de medewerkers, waarbij een overgrote meerderheid (80%) dit onderwerp reeds als belangrijke pijler heeft opgenomen in het algemene gezondheidsbeleid. Daarbij ziet 96% van de werkgevers hierin een belangrijke rol voor zichzelf bij het bieden van ondersteuning. 

Wat echter opvalt is dat 41% van de leidinggevenden geen of weinig ervaring heeft met dit onderwerp en 36% in beperkte mate de juiste kennis paraat heeft voor een effectieve aanpak. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel. 

“Een succesvol vitaliteitsbeleid valt of staat bij een integrale benadering.”
“Naast fysieke gezondheid, is financiële, sociale, professionele en dus ook emotionele gezondheid van belang. Elk van deze pijlers is even belangrijk en verdient aandacht om er achter te komen uit welke componenten ze bestaan.” aldus Bas van der Tuyn van Aon.

Hieronder delen we de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

In het onderzoek van Aon kwam tevens naar voren dat 80% van de respondenten aangeeft nog niet over het budget te beschikken om de ondersteuning te bieden die zij graag zouden willen. In ons nieuwe e-book ‘6 Redenen om te investeren in duurzame inzetbaarheid‘ laten wij zien waarom het wel belangrijk is om in de fysieke én emotionele gezondheid van de medewerkers te investeren. Wij helpen je graag om de directie / het bestuur te overtuigen om de budgetten beschikbaar te stellen.

Ben je benieuwd wat wij verder allemaal bieden op het gebied van e-health en duurzame inzetbaarheid voor jouw organisatie? 

Neem contact op met Fleur van den Horn via fleur@samapp.nl of bel: 06-5755 9650.

About