Maak bevlogenheid één van de belangrijkste key performance indicatoren van je organisatie

by

Dacht je als organisatie eerst nog dat als je werknemers tevreden zijn, je het goed doet… Nu blijkt dat ‘tevredenheid’ en ook ‘werkgeluk’ vaak een voorbode zijn van beperkte vernieuwingsdrang. Werknemers die tevreden zijn zien veranderingen namelijk al snel als iets negatiefs (“Hoezo weer veranderen, het gaat toch goed zo?”) en het staat daarom haaks op de nieuwe manier van werken, waarvoor andere skills nodig zijn zoals aanpassingsvermogen, flexibiliteit, en innovatiegerichtheid.

Allereerst wat bijzondere feitjes over de belangrijkste drijfveren onder werknemers: 

  • Waardering en erkenning zijn de belangrijkste drijfveren voor werknemers, dat blijkt uit onderzoek dat TNO Nipo in opdracht van Yacht uitvoerde. Een goed salaris of andere arbeidsvoorwaarden komen niet eens in de top 3 van belangrijkste drijfveren voor.
  • Jonge werknemers willen thuis kunnen vertellen dat ze iets spannends doen, iets vernieuwends, iets wat bijdraagt aan het welzijn van de mensheid. Zo niet, dan zal een deel zijn heil ergens anders zoeken.

Hoe zorg je voor meer bevlogenheid?

Je kunt het enthousiasme en de toewijding van medewerkers weliswaar niet op commando verhogen, maar je kunt wel een klimaat creëren waarin bevlogenheid kan bloeien. Ook als een organisatie wat groter is of een weinig spannende missie heeft. 

We delen hier een ABC’tje met je, hoe je de bevlogenheid kunt verhogen:

Autonomie

Medewerkers willen graag voelen dat hun persoonlijke bijdrage het verschil maakt, binnen en buiten de organisatie. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, groei en gebruik van talent moeten worden bevorderd. Geef medewerkers die daar behoefte aan hebben daarom zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor een eigen werkgebied. Hoe klein dat ook is. 

Belonging

Een groep mensen die samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend een team. Het gevoel van thuishoren in het team, deel uitmaken van de organisatie, is een belangrijke in het vergroten van de bevlogenheid. 

Hier zijn een aantal benaderingen die je kunt gebruiken om dit doel te bereiken.

  • Wees open en transparant en moedig discussies aan 
  • Breng een gedeelde visie tot stand
  • Zet mentor/coaching initiatieven op 

Competenties

Medewerkers willen zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel op het persoonlijke als werkvlak, door feedback, opleidingen of trainingen.

Toch geniet maar 28 procent van de jongere werknemers van trainings-en opleidingsmogelijkheden en onder werknemers boven de 55 is dat slechts 11 procent. Door werknemers een budget te bieden en zelf te laten kiezen welke competenties zij willen vergroten, zijn zij zelf bezig met hun kennis en vaardigheden, wat het gevoel van autonomie weer bevordert. Dat werkt beter dan alleen verplichte trainingen. Bovendien wijst onderzoek uit, dat het gemiddeld 30 dagen duurt voordat je een nieuwe vaardigheid hebt eigen gemaakt, of een nieuw patroon hebt aangeleerd. Dus met alleen af en toe een training zonder verder vervolg, kan iemand diens competenties niet echt vergroten.

Bevlogenheid als voorspeller van succes

Bevlogen medewerkers werken met passie en leveren hogere kwaliteit. Ze zijn klantgerichter, leren sneller en zijn creatiever. De beloning die je er als organisatie voor krijgt komt snel, want bevlogenheid leidt tot een hogere productiviteit en winstgevendheid en zorgt ervoor dat medewerkers minder verzuimen en langer in dienst willen blijven.  

Denk je na het lezen van het bovenstaande dat jouw organisatie het talent heeft heel veel bevlogen medewerkers aan te trekken, en je dus niets meer hoeft te doen? Dan willen we je toch ook wijzen op de keerzijde van bevlogenheid, en dat is dat iemand zich compleet kan verliezen in het werk. Met name stress en werkdruk zijn grote risico’s voor de (bevlogen) mens die van geen ophouden weet.  Met bevlogen medewerkers is weliswaar de kans groot dat het kortstondig ziekteverzuim heel laag is, maar als ze ziek worden zal dit veelal resulteren in langdurig verzuim door bijvoorbeeld burn-out. Wees daarop alert!

Overvraag je werknemers dus niet, en steun hen in het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Dat kan door het aanbieden van (zelf-)coaching, en/of goed mentorschap. 

Tot slot

Een bevlogen organisatiecultuur zorgt voor een klimaat waarin medewerkers op elkaar vertrouwen, in harmonie samenwerken en veel nieuwe ideeën genereren. Dat maakt bevlogenheid één van de belangrijkste key performance indicatoren van jouw organisatie.

SAM biedt uitkomst 

Wil je jouw medewerkers helpen om in balans te zijn op álle belangrijke levensthema’s? Dan biedt SAM zeker uitkomst!

Met SAM bieden wij gericht en preventief een interventie die de duurzame inzetbaarheid en de bevlogenheid van de werknemers bevordert. Op de SAM app staan honderden tips en oefeningen, allemaal aangeboden door ons grote netwerk van coaches, op de belangrijkste levensthema’s: gezondheid, werk & carrière, relatie, familie & vrienden, financiën en persoonlijke groei.

Winst voor de werknemers: In de kracht zetten van de werknemers vanuit zelfregie en het behoud van een goede balans door het periodiek doen van oefeningen met de mogelijkheid direct vanuit eigen behoefte contact op te nemen met een van onze aangesloten coaches. 

Winst voor de werkgever: In de kracht zetten van teams & managers door het inzetten van de team challenges. Maak van de managers coaches! Werkgevers krijgen bovendien inzicht in hoe het met de medewerkers gaat en waar de behoeften liggen, uiteraard geanonimiseerd. Zodat training en coaching preventief en doelgericht kan worden ingezet in plaats van reactief. 

Dit alles zodat het een samenspel wordt waar beide partijen bij gebaat zijn.

Wij hopen je hiermee een laagdrempelige en duurzame manier aan te bieden om jouw werknemers te begeleiden naar een betere balans en meer bevlogenheid in het werk. 

Meer weten over de SAM app, team challenges, onze coachingspool en de overige mogelijkheden?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met Fleur van den Horn via fleur@samapp.nl| 06-5755 9650

About

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *